Chào mừng anh chị truy cập Cổng thông tin Cựu sinh viên Trường Đại Học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

Tìm thông tin cựu sinh viên

Chọn thông tin tìm sinh viên

HOÀNG THỊ DUYÊN

KK, DH14KT02

Trần Duy Khang

XH, DH19XH01

Lã Thị Ngọc Diệp

Giáo viên - Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người Khiếm Thính
XH, DH19CT01

Trương Hoàng Quốc Phong

Chuyên viên Phòng Điều hành - Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây
LA, TPE2203422

Phạm Thị Ái Ngân

Nhân viên văn phòng - Piaggio Công Thành Thủ Đức
XH, DH14CT01

Phạm Thị Kim Ngân

Graphic designer - TTDECom
XH, DH17DN04

Đào Duy Tín Tín

SH, DH19SH01

india india

india - india
KI, 12

Nguyễn Minh Tú

Nha Trang - Yến Sào Sanvinest Khánh Hòa
KT, XD01

Trần Lê Thanh Hiền Hiền

Sinh viên -
XH, Xh92

Dh Hd

Hà nội - Chưa có
DB, 12

Huỳnh Phạm Phương Trinh

CC - Công ty TNHH EB Tân Phú
XH, Dh91/xh01

Cao Thiện Ân

Tự kinh doanh - TPN
QT, QT03B

Nguyễn Huỳnh Quốc Cường

Chuyên viên CNTT - UK Academy Việt Nam
TH, DH18IT02

Phạm Trung Hiếu

XH, DH18DN01

Nguyễn Thuỳ Ái Vân

Giám đốc - Ngân hàng
LA, PN10431

Ngô Tuấn Linh

TH, IT81

Dương Thống Nhất

Business Intelligence - Technology solutions
TH, Im92

Huỳnh Nhật Linh

XH, DH19CT01

Nguyễn Lê Tuyên

Junior software developer - GSI
TH, DH19IT03

Phạm Đức Huy

Nhân viên - Be Solutions
SH, DH16TH04

Doanh nghiệp hợp tác