Chào mừng anh chị truy cập Cổng thông tin Cựu sinh viên Trường Đại Học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

Tìm thông tin cựu sinh viên

Chọn thông tin tìm sinh viên

Nguyễn Huy Hoàng

Developer - TamKhoaTeach
TH, IM81

Trần Quốc Thắng

Tập sự - Công ty cổ phần NCCPLUS Việt Nam
TH, IM81

Nguyễn Nhựt Linh

Nhân viên - Bưu Điện Tỉnh Đồng Tháp
TH, DH17TK04

Lê Thị Lương

Sv - Sv
QT, DH20MK01

Vũ Thị Ngọc Nga

SH, DH17SH01

Đinh Thuý Hằng

Hồ Chí Minh - Nguyễn Kiệm
XH, DH17XH01

Nguyễn Thị Thanh Tuyển Tuyền

Bình Dương - Bình Dương
SH, DH18SH01

Hà Trọng Tính

Senior Cloud Solutions Architect - FPT Software
TH, TH08A1

Lê Thị Tường Vi

XH, DH18XH01

Nguyễn Đỗ Trọng

Cán bộ lập trình - Công ty cổ phần viễn thông FPT Telecom
TH, DH18IT01

Vũ Nguyễn Phương Tuyết

Nhân viên - Công ty FPT
TH, IT82

Nguyễn Thanh Sang

TH, DH17TH05

Lê Thị Mỹ Hạnh

Nhân viên - Công ty Cổ phần GihOt
TH, DH17TH05

Mai Phương Thảo

XH, DH18_DN01

Đặng thị kiều Oanh

Không - Không
XH, XH01

Hoàng Văn Mận

Không - Không
XH, XH01

Nguyễn Minh Tuệ

Lập trình viên - FPT Software
TH, DH17TH03

Nguyễn Thị Thúy Diễm

Nhân viên nhân sự - Đồng Xoài, Bình Phước
SH, DH17SH01

Ngô Đức Thắng

SH, Dh18.nn01

Cao Nguyễn Lan Phương

Developer - Change Interaction
TH, IT82

Nguyễn Huy Trọng

TH, DH18IT81

Trần Viết Tin

TH, DH17TH03

Nguyễn Quốc Việt

Q9 - MWG
TH, DH16

Huỳnh Nguyễn Bắc Giang

Nhân Viên - DXC Technology
TH, IT81

Trịnh Chấn Đạt

TH, DH18CS01

Doanh nghiệp hợp tác