Chào mừng anh chị truy cập Cổng thông tin Cựu sinh viên Trường Đại Học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

Tìm thông tin cựu sinh viên

Chọn thông tin tìm sinh viên

Phan Gia Huy Huy

SH, 2023-2024

Nguyễn Hoàng Anh

Community and Game service - Amazon Game studio
XH, DH18CT01

Nguyễn Quốc Thắng

TP HCM - TP HCM
KI,

Nguyễn Văn Thanh Thiên

Chuyên viên - Tập đoàn Thaco
TH, TK02

Nguyễn Quốc Định

Giám đốc - Công ty Cây Xanh
KI, Ki06A1

Nguyễn Thị Thu Hà

CEO Công ty HKK Commodities - Công ty HKK Commodities
KI, KITE08A2

Nguyễn Tới Anh

Chuyên viên - Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM
LA, LK09A2

Hà Trần Khánh Linh

Ngân Hàng MSB - MSB Trường Sơn
XH, Xh01

Đỗ Anh Thu

Ceo - Benqi Design
XH, K15 ct02

Hà Nguyễn Thị Hội An

Nhân viên - TNHH MATAI
XH, DH18DN01

Lê Kim Ngân

XH, DN82

Đỗ Anh

DB,

Lê Thu

DB,

Lục Gia

DB,

Doanh nghiệp hợp tác