Chào mừng anh chị truy cập Cổng thông tin Cựu sinh viên Trường Đại Học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

CỰU SINH VIÊN THÀNH ĐẠT KHOA XHH - CTXH - ĐNA

Nguyễn Anh Tuấn

Chuyên viên Marketing - Công ty Cổ phần Anycar Việt Nam
XH, DN14

Nguyễn Thị Kiều Duân

Chuyên Viên Tuyển Dụng - Công Ty Cổ Phần ĐT KT Xây Dựng Thiết Thạch
XH, DH16XH01

Hoàng Hữu Dũng

Chánh Văn phòng - Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
XH, XH03

Phan Thị Mỹ Hạnh

Trưởng BP Cung ứng Nguồn Nhân Lực - Cty CP Hướng Nghiệp Á Âu
XH, Ct08

Dương Chính

Giám Đốc doanh nghiệp - Sự kiện việt
XH, Xh05

Đỗ Thu Khánh

Phó Chánh Văn phòng - Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa
XH, DN06

Doanh nghiệp hợp tác