Chào mừng anh chị truy cập Cổng thông tin Cựu sinh viên Trường Đại Học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG WEB ALUMNI.OU.EDU.VN

 

  1. Trang web: alumni.ou.edu.vn là Cổng thông tin Cựu sinh viên chính thức của Trường Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh.
  2. Đơn vị quản lý trực tiếp: Phòng Công tác Sinh viên
  3. Email liên hệ: alumni@ou.edu.vn

 

  1. HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ:

+ Một số thông tin Cựu sinh viên không nhớ chính xác thì có thể để trống.

+ Sử dụng mật khẩu quen thuộc để dễ nhớ

 

       II. HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP:

Trường hợp quên mật khẩu, vui lòng gửi email đến địa chỉ: alumni@ou.edu.vn để được hỗ trợ cấp lại mật khẩu

 

Doanh nghiệp hợp tác