Chào mừng anh chị truy cập Cổng thông tin Cựu sinh viên Trường Đại Học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

CỰU SINH VIÊN THÀNH ĐẠT KHOA Kinh tế và Quản lý công

Vũ Xuân An

Giám đốc - Công ty TNHH MTV Thép An An Phát
KI,

Hồ Thanh Trúc

Chuyên viên - Trường Đại học Mở TP.HCM
KI, KITE07A1

Doanh nghiệp hợp tác