Chào mừng anh chị truy cập Cổng thông tin Cựu sinh viên Trường Đại Học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

CỰU SINH VIÊN THÀNH ĐẠT KHOA Kế toán - Kiểm toán

Tăng Kim Như Ý

Kế toán tổng hợp - Chi nhánh Công ty Cổ phần Viễn Thông FPT
KK,

Đỗ Quốc Thái

Kiểm toán viên - Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn Deloitte Việt Nam
KK,

Đỗ Ngọc Bảo

kế toán - Công ty Cổ phần Vietjet Cargo
KK,

Tôn Nữ Minh Trang

kiểm soát nội bộ - Tập đoàn Tân Hiệp Phát
KK,

Nguyễn Đức Anh

Kiểm toán viên -
KK, DH12KT02

Huỳnh Thị Quỳnh Trâm

Master of Ceremony (MC) - TiNiWorld
KK, DH12KT04

TRANG TUẤN CƯỜNG

Trưởng nhóm kiểm toán - Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn A&C
KK,

Huỳnh Thị Tuyết Hà

Kiểm toán viên - Công Ty TNHH Kiểm toán KPMG VN
KK,

HỒ NGỌC BẢO

ACCA, Kiểm toán nội bộ - - Senior Audit of pWc Việt Nam, Thành viên Kiểm toán nội bộ Công ty CP Sữa Việt Nam Vinamilk
KK,

Nguyễn Thị Diễm My

Bộ phận tư vấn thuế - Công ty TNHH Thuế và tư vấn KPMG
KK,

Nguyễn Thành Lộc

Kế toán viên - Trường Đại học Mở TPHCM
KK,

Lê Tấn Nghĩa

Trưởng nhóm kiểm toán - Parker Randall Vietnam
KK, DH12KT02

Doanh nghiệp hợp tác