Chào mừng anh chị truy cập Cổng thông tin Cựu sinh viên Trường Đại Học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

Tin tức - Sự kiện

ĐIỂM TIN THÁNG 4-5/2023 TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐIỂM TIN THÁNG 4-5/2023 TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢN TIN THÁNG 2 - 3/2023 - TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢN TIN THÁNG 2 - 3/2023 - TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỨ MẠNG TẦM NHÌN - GIÁ TRỊ CỐT LÕI - TRIẾT LÝ GIÁO DỤC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỨ MẠNG TẦM NHÌN - GIÁ TRỊ CỐT LÕI - TRIẾT LÝ GIÁO DỤC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢN TIN THÁNG 01 NĂM 2023 - TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

BẢN TIN THÁNG 01 NĂM 2023 - TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

BẢN TIN THÁNG 12/2022 - TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

BẢN TIN THÁNG 12/2022 - TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

Quy định xét, cấp học bổng Tuyển sinh đối với Cựu sinh viên Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh trúng tuyển Chương trình cao học trong nước

Quy định xét, cấp học bổng Tuyển sinh đối với Cựu sinh viên Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh trúng tuyển Chương trình cao học trong nước

Sinh viên khoa Xây Dựng tham quan doanh nghiệp Global platinum.

Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp với Công ty Bạch Kim Toàn Cầu tổ chức chương trình "Office Tour" - Tham quan công sở, môi trường làm việc của công ty. Thời gian ngày 06/4/2021

INTOC - Giải pháp chống thấm công nghệ Việt

Ngày 27/3/2021 , từ 13g00 - 17g00 tại hội trường lầu 4, cơ sở 371 Nguyễn Kiệm, Trường ĐH Mở TP.HCM tổ chức Hội thảo chống thấm công nghệ Việt do Công ty INTOC trình bày.

Doanh nghiệp hợp tác