Chào mừng anh chị truy cập Cổng thông tin Cựu sinh viên Trường Đại Học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

CỰU SINH VIÊN THÀNH ĐẠT KHOA Luật

Huỳnh Văn Toàn

Legal Teamleader - Duy Tan Plastics Group
LA, DH11LK07

Nguyễn Minh Hà Phương

Chuyên viên - Công ty Luật Thành Công
LA, DH12LK02

Doanh nghiệp hợp tác