Chào mừng anh chị truy cập Cổng thông tin Cựu sinh viên Trường Đại Học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

CỰU SINH VIÊN THÀNH ĐẠT KHOA Đào tạo đặc biệt

Mai Thanh Vũ

Kiểm toán - Công ty PwC Việt Nam
DB, KT15DB01

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Chuyên viên Dịch vụ khách hàng - Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPBank
DB, KT15DB01

Nguyễn Hồng Hạnh

Nhân viên kinh doanh Logistics - Công ty TNHH ECU WORLDWIDE23 đường số 3, KDC Nam Long, Quận 7, TP.HCM
DB, QT14ĐB02

Saigon Agency - Phòng marketing
DB, TA14DB01-AED1

Nguyễn Lê Quỳnh Như

Cán bộ viên chức - Trường đại học Mở TPHCM
DB, TN10DB01

Doanh nghiệp hợp tác