Chào mừng anh chị truy cập Cổng thông tin Cựu sinh viên Trường Đại Học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

BẢN TIN THÁNG 2 - 3/2023 - TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính mời quý Anh/Chị xem bản tin điểm tin tức của tháng 02, tháng 03 năm 2023 của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh!

 

Doanh nghiệp hợp tác