Chào mừng anh chị truy cập Cổng thông tin Cựu sinh viên Trường Đại Học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

Chia sẻ: Anh PHẠM ANH QUỐC - Cựu sinh viên Khoa CNSH, K.1995

Những chia sẻ về quá trình học tập tại trường và lập nghiệp của anh Phạm Anh Quốc -  Cựu sinh viên khoa Công nghệ sinh học K.1995; Giám đốc Công ty TNHH TM Quốc Liên Phương

 

Doanh nghiệp hợp tác