Chào mừng anh chị truy cập Cổng thông tin Cựu sinh viên Trường Đại Học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

ĐIỂM TIN THÁNG 9-10/2023 TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính mời quý Anh, Chị xem bản tin điểm tin tức tháng 09 và tháng 10 năm 2023 của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh!

Những tin tức có trong bản tin tháng 10/2023:

#hcmcou #ounews

Doanh nghiệp hợp tác