Chào mừng anh chị truy cập Cổng thông tin Cựu sinh viên Trường Đại Học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

Quy định xét, cấp học bổng Tuyển sinh đối với Cựu sinh viên Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh trúng tuyển Chương trình cao học trong nước

Anh/ Chị vui lòng tuy cập vào link bên dưới

http://alumni.ou.edu.vn/htdocs/images/15_Quy_dinh_HB_Cuu_SV_hoc_Cao_hoc_2017.doc

Doanh nghiệp hợp tác