Chào mừng anh chị truy cập Cổng thông tin Cựu sinh viên Trường Đại Học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

Trường Đại học Mở TP.HCM tuyển dụng viên chức (chuyên viên, nhân viên) năm học 2018-2019

Nhằm tiếp tục bổ sung lực lượng nhân sự cho trường, căn cứ vào tình hình thực tế của các đơn vị, trường thông báo nhu cầu tuyển dụng bổ sung nhân viên cho các đơn vị trong năm học 2018-2019. Chi tiết về các vị trí tuyển dụng và tiêu chuẩn ứng tuyển xin vui lòng xem file đính kèm.
Kính mong quý cựu sinh viên quan tâm và giới thiệu các ứng viên có chất lượng tham gia vào ứng tuyển cho các vị trí trường đang cần bổ sung nhân sự.

Xem chi tiết thông báo của Phòng Tổ chức - Nhân sự

Xem chi tiết mô tả các vị trí đang cần tuyển

Doanh nghiệp hợp tác