Chào mừng anh chị truy cập Cổng thông tin Cựu sinh viên Trường Đại Học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

Chương trình Thạc sỹ Quản trị chiến lược Nhân sự - Đại học Southern QueensLand Úc

Căn cứ vào Quyết định số 1023/QĐ-ĐHM ngày 12/06/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) về việc Phê duyệt Đề án liên kết đào tạo hai giai đoạn giữa Trường Đại học Mở TPHCM và Đại học Southern Queensland, Úc,

Khoa Đào tạo Sau Đại học, Trường Đại học Mở TPHCM xin thông báo về việc tuyển sinh và tổ chức đào tạo chương trình liên kết mới với Đại học Southern Queensland, Úc, như sau:

+ Tên chương trình: Quản trị kinh doanh (Quản trị chiến lược nhân sự)

+ Trình độ đào tạo: Thạc sỹ

+ Bằng cấp: Bằng thạc sỹ được cấp bởi Đại học Southern Queensland, Úc

+ Mục tiêu: Chương trình đào tạo những chuyên gia có năng lực chuyên môn sâu về nhân sự kết hợp với những kiến thức quản trị doanh nghiệp. Người học được trang bị những tri thức khoa học có hệ thống, sâu rộng và hiện đại về chiến lược quản trị nhân sự trên cơ sở nắm vững lý luận và thực tiễn trong việc vận dụng các kĩ năng phân tích, lập kế hoạch chiến lược và quản lý nhân sự trong kinh doanh để trở thành một chuyên gia nhân sự toàn diện đóng góp vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp trong sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường

+ Thời gian tuyển sinh: Tháng 10/2018

Doanh nghiệp hợp tác