Chào mừng anh chị truy cập Cổng thông tin Cựu sinh viên Trường Đại Học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

Tin tuyển dụng việc làm

CÔNG TY CP ĐT TM XD DỊCH VỤ NGUYÊN THÀNH THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

CÔNG TY CP ĐT TM XD DV NGUYÊN THÀNH THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG: Kỹ sư thiết kế chuyên kết cấu thép

Doanh nghiệp hợp tác